Tzolkin

Maiju kalendārs


8 Kawak VIII 19

1 Eb
2 Ben
3 Xish
4 Men
5 Kib
6 Kaban
7 Etznab
8 Kawak
9 Ahaw
10 Imix
11 Ik
12 Akbal
13 Kan

8 Kawak –  Un man nevienu nevajag

Es esmu šeit un tagad. Debesis mani apņem un vējš glāsta manus matus. Es stingri stāvu uz zemes un jūtu kā tā elpo zem manām kājām! Man nevienu nevajag! Nevienu pašu! Viss ir tepat – šeit un tagad! Viss ir manī! Es esmu Dieva radīts brīnums – perfekts tieši šāds! Man patīk manas nepilnības un es tās pieņemu ar pateicību un sajūsmu! Es esmu izvēlējusies piedzīvot sevi šādu! Kā es varētu būt ar kaut ko nemierā? Dievs mums ir atļāvis sevi veidot par tieši tādām būtnēm, kādām paši esam gribējuši un šodienā mums ir lieliska iespēja sevi sajust un pieņemt visas savas šķautnes. Mūsu atšķirības ir tieši tas, kas ir īpašs mūsos, tieši tas, kas mums ļauj būt par tik neatkārtojamiem un lieliskiem!

Eb –  Un ceļojums var sākties

Patiesībā jau mēs zinām, kur ejam un kāpēc, mēs jau esam uz ceļa, pa kuru iesim turpmākās 13 dienas. Šis ceļš mums liks gan šaubīties par savu izvēli, gan prasīt no sevis neiespējamo, bet, ieraugot kopskatu, mūsos notiks vērienīgas pārmaiņas, kas ļaus turpināt virzīties, neskatoties uz apkārtējo nesapratni un vēlmes mūs apturēt pusceļā. Šis ceļš mums būs gana svarīgs, lai spētu daļu no sevis atstāt pagātnē un paņemt tikai vērtīgāko līdzi, lai piedzīvoti svētlaimi, lai saprastu, cik mēs paši esam pietiekami sev, lai sajustu sevī Dievu un noticētu viņam līdz sirds dziļumiem. Un kad mums pašiem liksies, ka esam jau tālu tikuši, tad mūsos ierunāsies mūsu senču balsis, lai atskārstu, ka mūsu brīvība ir tikai ilūzija, mēs esam daļa no Visuma, daļa no tā mūsu dzimtas, daļa no mūsu dzimtenes, kas ļaus gluži kā Sprīdītim savu laimi atrast pašu mājās! Šis ceļojums ir pašiem pie sevis, bet nesperot soli, mēs nevaram nonākt līdz tai sajūsmai, ka mums jau pieder viss, kas mums ir vajadzīgs!