Tzolkin

Maiju kalendārs


6 Chuwen IV 11

1 Kimi
2 Manik
3 Lamat
4 Muluk
5 Ok
6 Chuwen
7 Eb
8 Ben
9 Xish
10 Men
11 Kib
12 Kaban
13 Etznab

6 Chuwen –  Mēs visi dzīvojam rāmī!

Šādā dienā pasaule smejas par mūsu pārliecību, ka esam unikāli un radoši. Mums katram ir savs rāmis, savi nebeidzamie pieņēmumi, stereotipi un priekšstati par to, kādai pasaulei ir jābūt, ko mēs no pasaules sagaidām. Mēs dzīvojam pārliecībā, ka Zeme ir apaļa, un šī pārliecība ir tikpat negrozāma, kā pirms vairākiem simtiem gadu, kad cilvēki ticēja, ka zeme ir plakana. Ja godīgi, tad nav nekādas starpības šīm abām pārliecībām! Viņas ne ar ko neatšķiras. Ļoti iespējams, ka mēs neredzam ļoti būtiskas Zemes daļas, kas ļautu ieraudzīt, ka Zeme varbūt ir pa visam savādāka. Labi es pārspīlēju! Mēs visi esam savā ziņā radoši un attīstīti. Vēl vairāk mēs visi uzskatām, ka mūsu prāti ir atvērti un mūsu apziņa gatava pieņemt pasaules dažādību. Tāpēc šodien pasaule noteikti piespēlēs situācijas, cilvēkus un notikumus, kas parādīs pretējo! Pilnīgi visi mēs dzīvojam pieņēmumu virknē par to, kas ir pasaule!

Kimi –  Iesākumā nebija nekas! Vēl pirms vārda, vēl pirms nodoma!

Sācies jauns vilnis, kas iezīmē beigu punktu un aizved to līdz patiesībai. Tikai atbrīvojot vietu var dot iespēju jaunam sākumam. Šis vilnis no mums sagaidīs spēju izlemt, ko mēs šajā tukšajā vietā vēlēsimies radīt. Puķu dobe ir uzirdināta un sagatavota, ko mēs tajā sēsim? Kāpēc šie ziedi mums ir tik īpaši, lai tos sētu? Neko bezjēdzīgu darīt mēs negribēsim. Mums ir jātic mūsu darbam, jo tikai tas dod stabilitāti – izpratne par to, ka tas, ko mēs darām, ir vajadzīgs. Tad mēs varēsim būt saskaņā ar savu sirdsapziņu un ļaut mums katram realizēties savā virzienā. Tad pasaule mums apstiprinās, ka mūsu unikalitāte ir tā vērti, ka mēs neesam tikai klauni un āksti, bet gan unikālas daļas no komandas, kurai ir iespēja sasniegt savus ideālus neko no citiem neprasot. Šis process prasa atdevi, tāpēc tie, kas nespēs atbilst pilnā mēra, tie, kas neizturēs, tiks slīpēti un var tikt atmesti no komandas, lai process neapstātos. Un tas dos iespēju iziet plašumā, aptvert un iznest savas dvēseles patiesību pāri pasaulei, lai viļņa maksimumā sadedzinātu sevi, ļaujot pašiem un citiem saprast dievišķo mūsos, rezultātā iekustinot pasauli un kustību nākamajā pakāpē, lai viļņa pēdējā dienā spētu ieraudzīt to, cik tad esam īsti bijuši, cik tad mūsu ticībai ir bijušas atvērtas acis, vai gaisma ir tā, kas caur mums runā. Vai varbūt nekas no tā nav palicis pāri? Tieši tāpēc viļņa dziļākā būtība ir cilvēkos, kas spēj caur sevi nest sirdsapziņas patiesību pasaulei. Nu un ko teiksiet par šādu tukšuma aizpildīšanu, par šādu jauno sākumu?