Tzolkin

Maiju kalendārs


2 Imix III 01

1 Ahaw
2 Imix
3 Ik
4 Akbal
5 Kan
6 Chikchan
7 Kimi
8 Manik
9 Lamat
10 Muluk
11 Ok
12 Chuwen
13 Eb

2 Imix –  Krustceles

Šodien ir jautājumu diena. Un jautājumi ir par to, kas vai mēs kāpsimies atpakaļ, ierausimies sevī, slīksim pagātnes atmiņās, vai arī mūsos iedegtā gaisma spēs izgaismot jaunu ceļu, jaunas iespējas. Katra diena no mums sagaida apstiprinājumu, ka mēs izvēlamies savu likteni, ka mēs sevi atdodam augstāko spēku rokās, ka esam pieņēmuši visu, kas ar mums ir noticis. Un šī diena nav izņēmums. Tā mums uzdod jautājumu, cik tad gatavi mēs esam iet savu garīgo ceļu. Duālās dienas ir kā šūpoles. Pat, ja mēs kādā brīdī jūtamies pilnībā sevi atdevuši savam liktenim un esam pilni ticības un paļāvības, tas nenozīmē, ka pēc mirkļa nebūsim otrā šūpoles maksimālajā punktā, kurā krītam sevis žēlošanā, neticībā sev un saviem ideāliem, kurā jūtamies necienīgi un pilni grēku, lai varētu vispār domāt par garīgo izaugsmi. Šī diena neļauj līdzsvarotos, bet parāda abas galējības punktus. Emocionāli, protams, tas sagādā daudz pārdzīvojumus, bet tā ir iespēja iepazīt abus izvēles punktus, lai spētu saprast, kas ir tas, ko mēs pa īstam vēlamies. Jā, mēs nevaram noturēt šodien šo sajūtu pilnībā, bet mēs varam izdarīt izvēli. Un tas ir vairāk nekā pietiekami.

Ahaw –  Aiznest sevi citiem

Ir sācies neparasti skaists vilnis, kas ļaus mums ieraudzīt savu sirds ceļu. No beznosacījuma mīlestības, kas pirmajā dienā tiek iedota, līdz sava ceļa atrašanai. Ja vien mēs spējam atvērt sevi šodienā, tad katra diena mūs pa solim ved pie savas dvēseles. Ļaujot iesākt jaunu skatījumu un iegūt brīvību, caur ko sevī ieraudzīt ko vēl neapzinātu, ko tādu, kas atver mūsu individualitātē zemapziņas dzīles, lai dotu iespēju sajust pasaules nianses un izmainītu gan sevi, gan arī pasauli, jo pasaule mainās kopā ar mūsu apziņas maiņu. Tikai mainot savu iekšējo apzinātības līmeni mēs rosinām arī citiem atmosties un sākt savu dvēseles ceļu. Caur šo transformāciju mēs pieņemsim sevī jaunu izvēli, jaunu lomu, kas pārtaps īstā vērtībā, īstā ticībā tam, kas ir spējīgs atbilst vērtībām. Šī ticība nav akla un neapzināta, tā nes sevī sen aizmirstas gudrības, jo tikai patiesas zināšanas var dot sevis izpratni un iespēju realizēties. Tāpēc viļņa beigām tuvojoties tiks pārbaudīts noietais un noskaidrots, cik ļoti mēs esam tajā pa īstam, cik ļoti uzticīgi esam savām izvēlēm, savai ticībai un mīlestībai, lai viļņa galotnē mēs gūtu radošu prieku un nostātos ceļa sākumā.