Tzolkin

Maiju kalendārs


2 Etznab V 18

1 Kaban
2 Etznab
3 Kawak
4 Ahaw
5 Imix
6 Ik
7 Akbal
8 Kan
9 Chikchan
10 Kimi
11 Manik
12 Lamat
13 Muluk

2 Etznab –  Ir tikai patiesība vai meli

Šodien no vienas puses viss ir vienkārši un skaidri - viss ir vai nu balts vai melns. Mēs vai nu mīlam vai ienīstam, vai nu uzbrūkam vai bēgam. Šodiena skaidri iezīmē, ka nekāda vidusceļa nemaz nav. Un sava puse ir katram pašam jāizvēlas. Nevar nedaudz melot, vai nedaudz noklusēt. Tā jau vairs nav patiesība. Nevar būt pa pusei stāvoklī. Tādas iespējas nav! Trakākais tajā visā ir tas, ka lai arī kādu ceļu mēs neizvēlētos, lai arī cik ļoti mēs pārliecināti nebūtu par to, ka gribam būt balti vai melni, mūs vienalga mētās no viena grāvja otrā. Dualitātes otra puse nemitīgi mums par sevi atgādinās. Tāpēc šodiena metīs mūs no viena grāvja otrā. Brīžiem mēs samelosim, bet uzreiz pēc tam to rūgti nožēlosim un kliegsim patiesību, cik katram ir spēka, bet pēc patiesības teikšanas, mēs atkal piedzīvosim bailes un uztrauksimies par sekām, tāpēc to varam atkal noliegt un izlikties, ka viss ir skaisti. Lai arī, cik kaislīgi mēs nemētātos no vienas galējības otrā, ir vērts pavērst skatu tālumā, kur skaidri var ieraudzīt, kā šīs pretrunas saplūst vienā punktā. Tas ir te un tagad ir šīs galējības, bet tur tālumā tas viss ir viens!

Kaban –  Jaudas vilnis

Riteņi griežas un viss notiek, mūsu iesāktās lietas kustās uz priekšu gandrīz neapturamas! Mēs esam noticējuši un apliecinājuši savu izvēlēto virzienu, tāpēc viss it kā notiek pats par sevi. Galvenais ir nelikt tajā šķēršļus. Jā, šaubas var parādīties, var ienākt pēkšņas idejas un vēlme visu darīt pilnīgi savādāk! Bet šajā vilnī ir svarīgi paiet malā un vienkārši atļaut lietām notikt, piedzimt pašām par sevi, bez spiediena, bez piepūles. Lai gan tas ir pats grūtākais šajā vilnī, spēja ļauties atnesīs prieku un gandarījumu, ticību projekta dzīvotspējai un ienesīs fizisku veidolu idejai, kas spēs radīt jaunu šķautni, jaunu vērtību visā šīs pasaules hierarhijā, piepildot mūsu pasauli ar vēl vienu jaunu lietu, kurai ir vieta mūsu ikdienā!