Tzolkin

Maiju kalendārs


2 Ben I 13

1 Eb
2 Ben
3 Xish
4 Men
5 Kib
6 Kaban
7 Etznab
8 Kawak
9 Ahaw
10 Imix
11 Ik
12 Akbal
13 Kan

2 Ben –  Iespēja ieraudzīt rezultātu

Ko jūs dariet, ja apmaldieties mežā? Nu labi, ko parasti filmās rāda? Rāpjamies kokā, lai ieraudzītu to, kur mums jādodas! Šodiena ir tieši tāda diena. Mēs vakar uzkāpām uz ceļa un sākām iet. Šodien mēs varam atrast iespēju ieraudzīt to, kur dodamies! Diena sagaida, ka mēs spēsim pacelties pāri sīkumiem, ieraudzīt sakarības tur, kur nespējām tās saskatīt līdz šim. Viss ir loģiskā shēmā. Rēbusu var atminēt, ja zināms ir kods vai zināms šifra princips. Šodien ir otrā viļņa diena. Viens, divi. Viss! Atminējumam ir jābūt tieši tik viennozīmīgam, tieši tik vienkāršam. Tieši tāpēc mēs to nevaram ieraudzīt, mēs meklējam sarežģītas shēmas, rēķinām neskaitāmus vienādojumus ar jūru nezināmo, bet viss ir acu priekšā! Tāpēc iedziļinieties dienā, nemeklējiet atbildes uz jautājumiem, bet ieraugiet sakarības, kas veido visu ap jums. Sakrālā ģeometrija runā par to, ka tikai dažas figūras veido visu pasaules uzbūves, ka pamatā ir daži cipari, kas veido attiecību un proporciju dažādību. Šodiena ļauj mums ieraudzīt to, ka divus punktus savieno ar taisni.

Eb –  Un ceļojums var sākties

Patiesībā jau mēs zinām, kur ejam un kāpēc, mēs jau esam uz ceļa, pa kuru iesim turpmākās 13 dienas. Šis ceļš mums liks gan šaubīties par savu izvēli, gan prasīt no sevis neiespējamo, bet, ieraugot kopskatu, mūsos notiks vērienīgas pārmaiņas, kas ļaus turpināt virzīties, neskatoties uz apkārtējo nesapratni un vēlmes mūs apturēt pusceļā. Šis ceļš mums būs gana svarīgs, lai spētu daļu no sevis atstāt pagātnē un paņemt tikai vērtīgāko līdzi, lai piedzīvoti svētlaimi, lai saprastu, cik mēs paši esam pietiekami sev, lai sajustu sevī Dievu un noticētu viņam līdz sirds dziļumiem. Un kad mums pašiem liksies, ka esam jau tālu tikuši, tad mūsos ierunāsies mūsu senču balsis, lai atskārstu, ka mūsu brīvība ir tikai ilūzija, mēs esam daļa no Visuma, daļa no tā mūsu dzimtas, daļa no mūsu dzimtenes, kas ļaus gluži kā Sprīdītim savu laimi atrast pašu mājās! Šis ceļojums ir pašiem pie sevis, bet nesperot soli, mēs nevaram nonākt līdz tai sajūsmai, ka mums jau pieder viss, kas mums ir vajadzīgs!