Tzolkin

Maiju kalendārs


1 Eb IX 12

1 Eb
2 Ben
3 Xish
4 Men
5 Kib
6 Kaban
7 Etznab
8 Kawak
9 Ahaw
10 Imix
11 Ik
12 Akbal
13 Kan

1 Eb –  Pirmais solis

Solis uz kurieni? Solis pretim veiksmei? Panākumiem? Apgaismībai? Vai arī solis prom no mūsu kļūdām, neveiksmēm un skumjām. Jebkurā gadījumā šis solis ir durvis uz izmaiņām. Mūsos viss ir sasalis, kamēr mēs nesākam kaut vai vēlēties kaut kur nokļūt. Un šodien ir izcila diena, lai ne tikai vēlētos, bet pavirzītos kaut par sprīdi kādā virzienā no esošās pozīcijas. Dziļi sevī mēs jau zinām, kur vēlamies būt (vai vismaz kur vairs nevēlamies būt). Paraugieties apkārt! Un jūs ieraudzīsiet, ka arī jūsu līdzgaitnieki ir tādi paši nomaldījušies ceļinieki, kuri par katru varīti šodien cenšas saņemties savam solim, savam lēcienam nekurienē. Tāpēc šodien ir lieliska diena, lai iedrošinātu sev blakus esošo, lai iedotu roku tam, kurš atpaliek un pats saņemtu šādu palīdzību no apkārtējiem, ja vien spēsi ieraudzīt, ka neesi viens!

Eb –  Un ceļojums var sākties

Patiesībā jau mēs zinām, kur ejam un kāpēc, mēs jau esam uz ceļa, pa kuru iesim turpmākās 13 dienas. Šis ceļš mums liks gan šaubīties par savu izvēli, gan prasīt no sevis neiespējamo, bet, ieraugot kopskatu, mūsos notiks vērienīgas pārmaiņas, kas ļaus turpināt virzīties, neskatoties uz apkārtējo nesapratni un vēlmes mūs apturēt pusceļā. Šis ceļš mums būs gana svarīgs, lai spētu daļu no sevis atstāt pagātnē un paņemt tikai vērtīgāko līdzi, lai piedzīvoti svētlaimi, lai saprastu, cik mēs paši esam pietiekami sev, lai sajustu sevī Dievu un noticētu viņam līdz sirds dziļumiem. Un kad mums pašiem liksies, ka esam jau tālu tikuši, tad mūsos ierunāsies mūsu senču balsis, lai atskārstu, ka mūsu brīvība ir tikai ilūzija, mēs esam daļa no Visuma, daļa no tā mūsu dzimtas, daļa no mūsu dzimtenes, kas ļaus gluži kā Sprīdītim savu laimi atrast pašu mājās! Šis ceļojums ir pašiem pie sevis, bet nesperot soli, mēs nevaram nonākt līdz tai sajūsmai, ka mums jau pieder viss, kas mums ir vajadzīgs!