Tzolkin

Maiju kalendārs


4 Men IV 15

1 Eb
2 Ben
3 Xish
4 Men
5 Kib
6 Kaban
7 Etznab
8 Kawak
9 Ahaw
10 Imix
11 Ik
12 Akbal
13 Kan

4 Men –  Kartes kontūra

Ir tādas dienas, kad svarīgi ir ne tikai spēt apjaust kopējo bildi, ieraudzīt lietu veselumus, plašumu un domāt ar vērienu. Reizēm ir svarīgi, ka redzēt robežas. Bērns krīt zemē un bļauj, lai saprastu, cik daudz viņš var atļauties, kur ir tā robeža, kad vecākiem pietiek. Šodienā jūs kritīsiet nežēlastībā, ja atteiksieties ievilkt savā kartē kontūru, ievilkt sarkanās līnijas, kurām jūs neesat gatavi kāpt pāri. Šodiena mūs ķers uz muļķi, tramdīs un pārprasīs, vai mēs esam sapratuši, kas mēs esam un kur mēs ejam. Bez kartes mēs varam maldīties pa saviem domu un sapņu kambariem, tā arī neizkustoties no vietas, kur nu vēl cerēt, ka nonāksim galā. Šodien ievelciet savā kartē stingru maršruta līniju, pa kuru jūs virzāties un diena jums piekāpsies, tā ļaus, lai viss notiek kā jūs esat izlēmuši.

Eb –  Un ceļojums var sākties

Patiesībā jau mēs zinām, kur ejam un kāpēc, mēs jau esam uz ceļa, pa kuru iesim turpmākās 13 dienas. Šis ceļš mums liks gan šaubīties par savu izvēli, gan prasīt no sevis neiespējamo, bet, ieraugot kopskatu, mūsos notiks vērienīgas pārmaiņas, kas ļaus turpināt virzīties, neskatoties uz apkārtējo nesapratni un vēlmes mūs apturēt pusceļā. Šis ceļš mums būs gana svarīgs, lai spētu daļu no sevis atstāt pagātnē un paņemt tikai vērtīgāko līdzi, lai piedzīvoti svētlaimi, lai saprastu, cik mēs paši esam pietiekami sev, lai sajustu sevī Dievu un noticētu viņam līdz sirds dziļumiem. Un kad mums pašiem liksies, ka esam jau tālu tikuši, tad mūsos ierunāsies mūsu senču balsis, lai atskārstu, ka mūsu brīvība ir tikai ilūzija, mēs esam daļa no Visuma, daļa no tā mūsu dzimtas, daļa no mūsu dzimtenes, kas ļaus gluži kā Sprīdītim savu laimi atrast pašu mājās! Šis ceļojums ir pašiem pie sevis, bet nesperot soli, mēs nevaram nonākt līdz tai sajūsmai, ka mums jau pieder viss, kas mums ir vajadzīgs!