Tzolkin

Maiju kalendārs


5 Chuwen III 11

1 Manik
2 Lamat
3 Muluk
4 Ok
5 Chuwen
6 Eb
7 Ben
8 Xish
9 Men
10 Kib
11 Kaban
12 Etznab
13 Kawak

5 Chuwen –  Oriģinālās izpausmes

Šodiena piedāvā mūsu individualitātei izpausties visneparastākajos veidos. Vietas un situācijas, kurās mūs šodiena ienesīs, prasīs spēt paskatīties uz dzīvi no cita redzes leņķa. Tieši šāda pieeja dos iespēju atrast sevī oriģinālus gājienus, kuri pareizi izspēlēti ne vien iederēsies kā labākie risinājumu, bet arī dos rezultātus. Šodien ir ģenerāluzvedums, kas ļauj izmēģināt mūsu jauno lomu praktiski. Uzdrīkstēšanās izpaust savu varbūt citiem nepieņemamos gājienus, šodienā dos gandarījumu un sajūsmu. Tikai neaizmirstiet, ka arī citi izpaudīsies! Tāpēc tā ir lieliska iespēja ieraudzīt citu robežas, cik ļoti mēs katrs spējam atvērt un izpaust mūsu atšķirīgo pusi, kas varbūt kādam sabiedrībā liekas ne tik normāli.

Manik –  Mūsu izvēle ir daļa no mums

Šis vilnis sākas ar apziņu, kas mēs esam, ko mēs gribas, kas priekš mums ir svarīgs. Mēs esam ieguvuši jaunu lomu, kura tiks svērta, analizēta un pārbaudīta katra mūsu spēja būt uzticīgiem saviem uzskatiem. Pamēģinot lomu pa īstam, mēs varam to novērtēt, lai pēc tam sev varētu vest līdzi citus. Uzreiz pēc tam mēs spēsim saprast, kur tad mēs ejam, ko mēs vēlamies atstāt šajā pasaulē, caur ko mēs iegūsim pārliecību, kļūsim pilnīgi šajā lomā. Tas ļaus mūs ieraudzīt kopainu un nostiprināt savu ticību, lai pats iekšēji transformētos atbilstoši savai jaunajai lomai. Un ir divi varianti, vai nu mēs spējam sevi šajā lomā attīstīt vai arī mūs no šīs lomas izmetīs. Jebkurā gadījumā viļņa pēdējā diena ienesīs atziņu par piedzīvoto un to, cik tad esam bijuši īsti tajā, ko darām, tajā kādu misiju esam sev izvirzījuši, jo tikai ejot līdz galam un transformējoties atbilstoši tam, ko vilnis atnesīs, mēs pa īstam varam šo jauno uzdevumu paveikt.