Tzolkin

Maiju kalendārs


12 Akbal III 03

1 Eb
2 Ben
3 Xish
4 Men
5 Kib
6 Kaban
7 Etznab
8 Kawak
9 Ahaw
10 Imix
11 Ik
12 Akbal
13 Kan

12 Akbal –  Laimīgā zeme

Jebkura ceļojuma galamērķis patiesībā ir mājas! Lai cik tālu mēs dotos, lai cik ilgi mēs būtu prom, skaistākais ceļojumā ir tas brīdis, kad mēs atgriežamies mājās. Nē, tas nenozīmē, ka šodiena ir jāpavada četrās sienās. Šodiena vienkārši jūs nesīs jūsu centrā, šodiena jums piedāvās iespēju ieraudzīt, kādi jūs patiesībā esiet, kas ir tas, kas jūsos mīt! Tāpēc esiet vērīgi pret to, kas ir ap jums! Šodien spēj pievilkties tikai tas, kas ir jūsos! Nekā jauna, nekā negaidīta! Varbūt mazliet nepatīkami, bet visas tās lietas, kas mūs kaitina, kas mums riebjas šodien, patiesībā ir mūsu atspoguļojums.

Eb –  Un ceļojums var sākties

Patiesībā jau mēs zinām, kur ejam un kāpēc, mēs jau esam uz ceļa, pa kuru iesim turpmākās 13 dienas. Šis ceļš mums liks gan šaubīties par savu izvēli, gan prasīt no sevis neiespējamo, bet, ieraugot kopskatu, mūsos notiks vērienīgas pārmaiņas, kas ļaus turpināt virzīties, neskatoties uz apkārtējo nesapratni un vēlmes mūs apturēt pusceļā. Šis ceļš mums būs gana svarīgs, lai spētu daļu no sevis atstāt pagātnē un paņemt tikai vērtīgāko līdzi, lai piedzīvoti svētlaimi, lai saprastu, cik mēs paši esam pietiekami sev, lai sajustu sevī Dievu un noticētu viņam līdz sirds dziļumiem. Un kad mums pašiem liksies, ka esam jau tālu tikuši, tad mūsos ierunāsies mūsu senču balsis, lai atskārstu, ka mūsu brīvība ir tikai ilūzija, mēs esam daļa no Visuma, daļa no tā mūsu dzimtas, daļa no mūsu dzimtenes, kas ļaus gluži kā Sprīdītim savu laimi atrast pašu mājās! Šis ceļojums ir pašiem pie sevis, bet nesperot soli, mēs nevaram nonākt līdz tai sajūsmai, ka mums jau pieder viss, kas mums ir vajadzīgs!