Tzolkin

Maiju kalendārs


8 Kan II 04

1 Kaban
2 Etznab
3 Kawak
4 Ahaw
5 Imix
6 Ik
7 Akbal
8 Kan
9 Chikchan
10 Kimi
11 Manik
12 Lamat
13 Muluk

8 Kan –  Laiks svinēt dzīves mirklību!

Šodien zināmā mērā ir algas dienas! Tā ir diena, kurā mēs varam izjust to, ko esam iepriekšējās trijās sastrādājuši. Tā var izvērsties par prieka pilnu svētku dienu vai tieši otrādi - par tukšu un skumju dienu vai pat par smagu un nepatīkamu notikumu pilnu dienu. Viss ir atkarīgs no mums! Diemžēl šodien mēs neko šajā sakarā vairs mainīt nevaram! Varam tikai saņemt pelnīto un pieņemt, ka nekas nav maināms! Šīs dienas enerģija it kā pulsē, brīžam tā ir jūtama un piesātināta, brīžiem it kā izgaist un kļūst nemanāma. Tāpēc arī ar to saistītās emocijas brīžiem būs piesātinātas, bet brīžiem noplaks. Reizēm tādēļ radot pat aizkaitinājumu, neizpratni par to, kas notiek, jo tikko vēl jutāmies uz viļņa, bet te pēkšņi jau iramies pa smiltīm un nekur netiekam. Vienu mirkli salstam, bet jau nākamajā nesaprotam, ko novilkt. Tieši tāpēc šī diena ir jātver kā sērfotājam - jāgaida vilnis un jāķer tas, gūstot prieku un adrenalīnu! Šo dienu nevajadzētu ņemt pārāk nopietni, pārāk smagi, bet sajust tās mirklību un mainību. Viss šajā dzīvē ir pārejošs un nenoturams. Nevar aizejošo noturēt un mirklību sastindzināt, bet tas arī ir šīs dzīves skaistums un neparastums! Izjūtiet ar pateicību un sajūsmu visu, ko jums dzīve šodien atnes un ļaujieties šai mirklīgajai enerģijai!

Kaban –  Jaudas vilnis

Riteņi griežas un viss notiek, mūsu iesāktās lietas kustās uz priekšu gandrīz neapturamas! Mēs esam noticējuši un apliecinājuši savu izvēlēto virzienu, tāpēc viss it kā notiek pats par sevi. Galvenais ir nelikt tajā šķēršļus. Jā, šaubas var parādīties, var ienākt pēkšņas idejas un vēlme visu darīt pilnīgi savādāk! Bet šajā vilnī ir svarīgi paiet malā un vienkārši atļaut lietām notikt, piedzimt pašām par sevi, bez spiediena, bez piepūles. Lai gan tas ir pats grūtākais šajā vilnī, spēja ļauties atnesīs prieku un gandarījumu, ticību projekta dzīvotspējai un ienesīs fizisku veidolu idejai, kas spēs radīt jaunu šķautni, jaunu vērtību visā šīs pasaules hierarhijā, piepildot mūsu pasauli ar vēl vienu jaunu lietu, kurai ir vieta mūsu ikdienā!